Açık halı saha ve kapalı halı saha yapım süreçleri birbirinden farklı olduğu için maliyetleri de farklıdır. Ayrıca halı sahanın büyüklüğüne göre malzeme kullanılacağı için sahanın genişliği de maliyet üzerinde etkilidir. Zeminin kontrolü ve gerekiyorsa sağlamlaştırılması ve bu çalışmalarda kullanılacak malzemelerin de hesaplamaya etkisi vardır.